เงินฝากประจำแบบก้อน up-01

เงินฝากประจำ (แบบเงินก้อน) เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามอัตราที่ได้รับ ดังนี้ฝากครบกำหนด   24  เดือน ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา   4.00% / ปี

Web MOM-01

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร **********************************************************************   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

SongKran20182-01-01

เปิดเงินฝากประจำรายเดือน”รุ่นเมษาทวีทรัพย์” 4% ระยะเวลา 2 ปี กรอกแบบฟอร์มเงินฝาก และถามสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯค่ะ

1509501438893

1.เกี่ยวกับการกู้สามัญ สมาชิกที่กู้เกิน 1.5 แสนบาท ขอให้แจ้งแสดงการมีทรัพย์สินของตนเอง 2.กองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ ลดลง จาก 1% เหลือ 0.5% 3.ขอเปลี่ยน วันจ่ายเงินกู้สามัญ จากวันสุดท้ายของเดือน เป็นวันทำการแรกของเดือนถัดไป ***มีผลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป*** มีข้อมูลสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ