147258

***มาทำความเข้าใจกับคู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นฯกันเถอะ*** คู่มือสมาชิกสหกรณ์ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงการเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เคล็ดลับการออมต่างๆพร้อมกับความพอเพียง เรียนรู้วิธีการเป็นผู้มีเงินใช้อย่างสบายๆ และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถอ่านคู่มือสมาชิกในรูปแบบ E-book ได้ที่ https://issuu.com/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น กรุ๊ป จำกัด โทร.02-338-3333 ต่อ 1135 ถึง 1137

13461253_1111181048942688_1342250742_o

สหกรณ์ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษใหม่! ดอกเบี้ย3% ไม่เสียภาษี *ถอนได้เดือนละครั้ง ถ้าถอนเกิน1ครั้ง/เดือน ดอกเบี้ยเหลือ1%ตามออมทรัพย์ธรรมดา เปิดบัญชีออมทรัพย์ ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท โปรโมชั่นในช่วงเวลาพิเศษนี้!!! ถ้าฝากเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับแก้วกาแฟที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีขายที่ไหนอย่างแน่นอน เพราะบนแก้วกาแฟนั้นจะมีรูปของท่านเองอยู่บนแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-338-3333 ต่อ 1135 ถึง 1137 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nationco-op.org

10

ด้านการออมเงินเป็นหุ้นสหกรณ์ – ได้รับเงินปันผล 5% ณ วันประชุมใหญ่สามัญของทุกปี – เงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ไม่เสียภาษี – ไม่รับเงินปันผล ทางสหกรณ์จะนำเข้าหุ้นอัตโนมัติ – เปิดให้ เพิ่ม/ลดหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ( 1- 10 มกราคม และ 1 – 10 กรกฎาคม ทุกปี) – มีสิทธิกู้หุ้นตนเองได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีคนค้ำ ด้านการฝากเงิน มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร แบ่งตามประเภทดังนี้ – เงินฝากออมทรัพย์ (สมุดเล่มเขียว) ในอัตราดอกเบี้ย 1.00% /ปี (ไม่เสียภาษี) – เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด […]

ความเปนมา11

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) เรื่อง ตารางอายุสมาชิกประกอบการรับสมัครถึงปี พ.ศ.2563 ***************************************************************************************

สสอป1

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกของ สสอป. ************************************************************************************