1509501438893

1.เกี่ยวกับการกู้สามัญ สมาชิกที่กู้เกิน 1.5 แสนบาท ขอให้แจ้งแสดงการมีทรัพย์สินของตนเอง 2.กองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ ลดลง จาก 1% เหลือ 0.5% 3.ขอเปลี่ยน วันจ่ายเงินกู้สามัญ จากวันสุดท้ายของเดือน เป็นวันทำการแรกของเดือนถัดไป ***มีผลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป*** มีข้อมูลสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ

147258

***มาทำความเข้าใจกับคู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นฯกันเถอะ*** คู่มือสมาชิกสหกรณ์ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงการเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เคล็ดลับการออมต่างๆพร้อมกับความพอเพียง เรียนรู้วิธีการเป็นผู้มีเงินใช้อย่างสบายๆ และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถอ่านคู่มือสมาชิกในรูปแบบ E-book ได้ที่ https://issuu.com/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น กรุ๊ป จำกัด โทร.02-338-3333 ต่อ 1135 ถึง 1137