เงินกู้ ผ่าน ATM-01

  ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่อง รายละเอียดการขอกู้เงินฉุกเฉิน ****************************************************************************** 1.ยื่นคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ “เงินกู้ฉุกเฉิน” เพียงครั้งเดียว วงเงินกู้ได้เท่าหุ้นที่มีและเงินเดือนต้องพอหัก ชำระคืนภายใน 6 เดือน 2.อนุมัติภายใน 3 – 5 วัน หลังผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถถอนเงินสดผ่านบัตร ATM  ได้ทันที 3.โดยสมาชิกต้องมีบัตร ATM ที่ใช้คู่กับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ ตามที่ระบุไว้ในคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ (ต้องไม่ใช่บัตร VISA) 4.เมื่ออนุมัติแล้ว สามารถทำรายการถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคาร และสอบถามวงเงินกู้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ ได้เลย สอบถามวงเงินกู้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ -           เลือกรายการ เปลี่ยนรหัส/อื่นๆ -           เลือกรายการ สหกรณ์ออมทรัพย์ -           เลือกรายการ […]