ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง สมาชิกของ สสอป. ที่ลาออก และพ้นสภาพแล้ว

**********************************************************************************

                      ทาง สสอป. เปิดให้สมัครใหม่ ( โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินย้อนหลัง) สำหรับสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกและลาออกไป สมารถกลับมาสมัครใหม่ได้ ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2558 (ทำทุกอย่างเหมือนเริ่มสมัครใหม่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>