13461253_1111181048942688_1342250742_o

สหกรณ์ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษใหม่!
ดอกเบี้ย3% ไม่เสียภาษี
*ถอนได้เดือนละครั้ง ถ้าถอนเกิน1ครั้ง/เดือน ดอกเบี้ยเหลือ1%ตามออมทรัพย์ธรรมดา
เปิดบัญชีออมทรัพย์ ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท
โปรโมชั่นในช่วงเวลาพิเศษนี้!!!
ถ้าฝากเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับแก้วกาแฟที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีขายที่ไหนอย่างแน่นอน เพราะบนแก้วกาแฟนั้นจะมีรูปของท่านเองอยู่บนแก้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-338-3333 ต่อ 1135 ถึง 1137 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nationco-op.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>