ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 16:15 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ชสอ.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ที่เรามีส่วนเป็นเจ้าของเล็กๆ ปีนี้ มีสินทรัพย์ 7 หมื่นกว่าล้าน ...

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 16:07 น.

รายชื่อประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ชุดที่13

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่อง รายชื่อประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:59 น.

ยิ้มรับการออม กันถ้วนหน้า…

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด มอบกระปุกแพะเป็นของขวัญวันเกิดให้ คุณพนา จันทรวิโร...

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:57 น.

เพียง5นาทีคุณจะรู้เงินก้อนหลังเกษียณ

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:50 น.

กราฟแสดงผลประกอบการ ตุลาคม ปี 2558

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:41 น.

เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วดีอย่างไร!

ด้านการออมเงินเป็นหุ้นสหกรณ์ - ได้รับเงินปันผล 5% ณ วันประชุมใหญ่สามัญของทุกปี - เงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ไม่เสียภาษี ...

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:38 น.

เงินฝากประจำแบบก้อน ดอกเบี้ย 4%

เงินฝากประจำ (แบบเงินก้อน) เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามอัตราที่ได้รับ ดังนี้ฝากครบกำหนด 24 เดือน ...

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:31 น.

สหกรณ์ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ พิเศษใหม่!!!

สหกรณ์ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษใหม่! ดอกเบี้ย3% ไม่เสียภาษี *ถอนได้เดือนละครั้ง ถ้าถอนเกิน1ครั้ง/เดือน ...