สมาชิกภาพ

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:50 น.

กราฟแสดงผลประกอบการ ตุลาคม ปี 2558

โดย admin -  วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10:28 น.

บทวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

บทวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

โดย admin -  วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 13:36 น.

กราฟงบการเงินสหกรณ์ฯ สิ้นปีบัญชี 2560 ณ 31 ต.ค. 60

โดย admin -  วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 13:33 น.

กราฟงบสหกรณ์ฯ ณ 30 ก.ย.60

โดย admin -  วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 13:28 น.

กราฟงบการเงินของสหกรณ์ 9 เดือน (พ.ย.59-ก.ค.60)

โดย admin -  วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 13:14 น.

กราฟงบการเงินสหกรณ์ฯ ณ 30 มิ.ย.60

งบการเงินของสหกรณ์ 8 เดือน (พ.ย.59-มิ.ย.60) สินทรัพย์ 316 ล้านบาท กำไร 12 ล้านบาท

โดย admin -  วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 13:23 น.

กราฟงบการเงินสหกรณ์ ณ 31 ม.ค.2561

โดย admin -  วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 13:20 น.

กราฟงบการเงินสหกรณ์ ณ 28 ก.พ. 61

โดย admin -  วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 13:17 น.

กราฟงบการเงินสหกรณ์ ณ 31 มี.ค. 2561