10

ด้านการออมเงินเป็นหุ้นสหกรณ์ – ได้รับเงินปันผล 5% ณ วันประชุมใหญ่สามัญของทุกปี – เงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ไม่เสียภาษี – ไม่รับเงินปันผล ทางสหกรณ์จะนำเข้าหุ้นอัตโนมัติ – เปิดให้ เพิ่ม/ลดหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ( 1- 10 มกราคม และ 1 – 10 กรกฎาคม ทุกปี) – มีสิทธิกู้หุ้นตนเองได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีคนค้ำ ด้านการฝากเงิน มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร แบ่งตามประเภทดังนี้ – เงินฝากออมทรัพย์ (สมุดเล่มเขียว) ในอัตราดอกเบี้ย 1.00% /ปี (ไม่เสียภาษี) – เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด […]

ความเปนมา11

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) เรื่อง ตารางอายุสมาชิกประกอบการรับสมัครถึงปี พ.ศ.2563 ***************************************************************************************

สสอป1

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกของ สสอป. ************************************************************************************

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่อง สมาชิกของ สสอป. ที่ลาออก และพ้นสภาพแล้ว **********************************************************************************

เงินกู้นอนโรงบาล-01

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่อง สวัสดิการเงินกู้เพื่อรักษาพยาบาล ************************************************************************************************

เงินกู้ ผ่าน ATM-01

  ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่อง รายละเอียดการขอกู้เงินฉุกเฉิน ****************************************************************************** 1.ยื่นคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ “เงินกู้ฉุกเฉิน” เพียงครั้งเดียว วงเงินกู้ได้เท่าหุ้นที่มีและเงินเดือนต้องพอหัก ชำระคืนภายใน 6 เดือน 2.อนุมัติภายใน 3 – 5 วัน หลังผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถถอนเงินสดผ่านบัตร ATM  ได้ทันที 3.โดยสมาชิกต้องมีบัตร ATM ที่ใช้คู่กับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ ตามที่ระบุไว้ในคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ (ต้องไม่ใช่บัตร VISA) 4.เมื่ออนุมัติแล้ว สามารถทำรายการถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคาร และสอบถามวงเงินกู้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ ได้เลย สอบถามวงเงินกู้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ -           เลือกรายการ เปลี่ยนรหัส/อื่นๆ -           เลือกรายการ สหกรณ์ออมทรัพย์ -           เลือกรายการ […]

6.2

  สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด มอบกระปุกแพะเป็นของขวัญวันเกิดให้ คุณพนา จันทรวิโรจน์ และ คุณเทพชัย หย่อง ตามโครงการ Birthday gift ยิ้มรักการออม …สุขสันต์วันเกิดครับ