ติดต่อสหกรณ์โทร 02-0199815

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โดย admin
 วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:56 น.
 2035

     8. มิย 62. สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อดูเเลเงินของสมาขิกเนชั่น ที่นำไปลงทุนในหุ้น เเละเงินฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ฟังเรื่องราวการลงทุนในปีที่ผ่านมา เเละ ร่วมตัดสินใจอนุมัติการลงทุนในปีหน้า

สรุป ปีนี้ได้เงินปันผลเท่ากับปีที่เเล้ว ร้อยละ 5.3

ยังมีแหล่งเงินลงทุนอีกหลายเเห่งที่กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ดูเเลเงินของพวกเรา ติดตามได้จากประธานที่รายงานให้พวกเราทราบทุกเดือน
 

UploadImage

UploadImage