ติดต่อสหกรณ์โทร 02-0199815

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โดย admin
 วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:57 น.
 2460

      สหกรณ์ฯ ส่งประธาน , เหรัญญิก และ ผู้จัดการ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบและการประบตัวเพื่อการบริหารสหกรณภายใต้ พ.ร.บ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
เพื่อกลับมาวางเเผนการบริหารให้สอดรับต่อ พ.ร.บ.

แต่สหกรณ์ฯ ปฏิบัติตัวแบบที่ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้มาล่วงหน้าเเล้ว เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เดินมาถูกทาง
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage